Σήτες – Σήτα πλισέ επάλληλη με οδηγό, αμφίπλευρο άνοιγμα , μεγάλων διαστάσεων

Σήτες - Σήτα πλισέ επάλληλη με οδηγό, αμφίπλευρο άνοιγμα , μεγάλων διαστάσεων