Σήτες – Σήτα πλισέ, επάλληλη με οδηγό, αμφίπλευρο άνοιγμα

Σήτες - Σήτα πλισέ, επάλληλη με οδηγό, αμφίπλευρο άνοιγμα