Σήτες – Σήτα ερπύστρια, οριζόντιας κίνησης

Σήτες - Σήτα ερπύστρια, οριζόντιας κίνησης