Σήτες – Σήτα οριζόντια, χειροκίνητη και επαναφορά με ελατήριο και κλείστρο

Σήτες - Σήτα οριζόντια, χειροκίνητη και επαναφορά με ελατήριο και κλείστρο