Σήτες – Σήτα οριζόντια, χειροκίνητη και επαναφορά με ελατήριο

Σήτες - Σήτα οριζόντια, χειροκίνητη και επαναφορά με ελατήριο